Về tác giả

Trước đây, chơi điện chỉ là một người ở nhà để chơi điện; bây giờ, chơi điện thực sự biến thành một môn thể thao, thành một nghề, chơi điện vào nghề nghiệp thèm muốn.

Và là một fan hâm mộ trò chơi, tôi muốn ghi lại tình yêu của mình đối với thể thao điện tử, vì vậy tôi đã mở trang web này.